top of page

  :הלא מודע הזוגי

זוגיות וטיפול זוגי במבט פסיכואנליטי

ספר לימוד למטפלים זוגיים

הוצאת רסלינג (2021)

לרכישה ישירה נא לפנות במייל

ד"ר עירית קליינר פז

ENG_boldLOGO.jpg

חדש!! נפתח מסלול מתקדמים לטיפול זוגי פסיכואנליטי 
בתוכנית לפסיכותרפיה בביה"ס לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב
בניהולן של עירית קליינר-פז וחגית צאן
הרשמה לשנה"ל 2024

bottom of page